Zavarovalnice lahko pomembno prispevajo k okrevanju gospodarstva po pandemiji!

Miroslav Singer, BSF 2021

Miroslav Singer, BSF 2021 Foto: Promocijsko gradivo

1. in 2. septembra na Bledu poteka 16. Strateški forum Bled z osrednjo temo Prihodnost Evrope, na katerem ob vodilnih predstavnikih zasebnega in javnega sektorja iz številnih držav sodelujejo tudi nekateri vodilni menedžerji iz Generali CEE Holdinga.

Sodelovali so v strateškem dialogu o težavah, s katerimi se sooča sodobna družba v Evropi, izmenjali mnenja in skupaj z ostalimi udeleženci iskali inovativne rešitve za sedanje in prihodnje izzive. Forum je bil obarvan tudi s tematiko še vedno prisotne pandemije covida-19, ki nas je kot družbo postavila pred številne nove izzive. O prihodnosti Evrope je v okviru panela »Okrevanje po epidemiji: priložnosti za boljši jutri?« spregovoril tudi Miroslav Singer, direktor za institucionalne odnose in glavni ekonomist Generali CEE Holding.

O izzivih, ki jih pred nas postavlja pandemija covida-19, in o okrevanju po pandemiji, ki lahko predstavlja tudi odskočno desko pri ustvarjanju boljše skupne prihodnosti, so razpravljali udeleženci panela »Okrevanje po epidemiji: priložnost za boljši jutri?«. Na njem je skupaj z uglednimi domačimi in mednarodnimi sogovorci mnenja in poglede izmenjal tudi Miroslav Singer, direktor za institucionalne odnose in glavni ekonomist Generali CEE Holding. Udeleženci so razpravljali o priložnostih, ki jih sredstva za okrevanje po pandemiji prinašajo Evropi, in o omejitvah, ki izhajajo iz fiskalnih pravil. Dotaknili so se tudi zavez o zeleni in digitalni preobrazbi na ravni EU. V svojem nastopu je Miroslav Singer poudaril predvsem sledeče: »Pandemija covida-19 nas je spodbudila, da bistveno pospešimo proces digitalizacije in razširimo načine komuniciranja z deležniki. Vse to je prineslo korenite spremembe v delovanju gospodarstva in družbe, ki se jim bomo morali vsi prilagoditi.«

V razpravi se je dotaknil tudi vloge zavarovalnic pri gospodarskem okrevanju po pandemiji in dejal, da bi zavarovalnice morale nastopiti kot akter, ki bo zapolnil vrzel pri dolgoročnem financiranju, do katere bo prišlo zaradi kvalitativno in kvantitativno nezadostnih bančnih in javnih sredstev. »Zavarovalnice so trenutno omejene pri naložbi presežnih sredstev, zaradi česar bi bilo potrebno razširiti regulativni okvir,« je zaključil.

Konference sta se udeležila še dva vodilna predstavnika naše Skupine: Gregor Pilgram, direktor prodaje pri Generali CEE Holding B.V. in generalni direktor v Avstriji, in Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali Slovenija, ki sta se ob zaključku razprave strinjala: »Pomembno je doseči soglasje o strategiji izhoda iz krize in prihodnosti Evrope. Ključno je povezovanje različnih evropskih institucij in institucionalnih investitorjev, tudi zavarovalnic, pri naslavljanju izzivov na ključnih področjih, kot so digitalizacija, podnebne spremembe, zelen in trajnostni razvoj, ter podpreti reforme, ki bi izboljšale življenja ljudi. To je naša skupna odgovornost.«

Kje se nas sliši:

 • | 94.9 MHz | Ljubljana z okolico
 • | 95.5 MHz | Novo mesto z okolico
 • | 95.5 MHz | Celje z okolico
 • | 96.7 MHz | Sevnica (Posavje)
 • | 95.9 MHz | Brežice, Krško (Posavje)
 • | 88.7 MHz | Dobova, Bizeljsko

Kje smo vidni:

 • | SIOL | Kanal 660
 • | TELEMACH | Kanal 130
 • | AMIS | Kanal 423
 • | T-2 | Kanal 78
 • Večina ostalih kabelskih operaterjev
Radio veseljak logotip noga

Vse pravice pridržane © 2021