Festival Oplotnica - podaljšan razpis

Razpis za festival narodnozabavne glasbe Oplotnica 2020 je podaljšan.

Javni razpis za 4. Festival pod Pohorjem, Oplotnica 2020 bo v petek, 22. 5. 2020, ob 20.30 uri na grajskem dvorišču v Oplotnici. Rok prijave je podaljšan, pogoje pa objavljamo spodaj!

1. Razpisna pravila in pogoji:


- Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki se ukvarjajo z narodnozabavno zvrstjo glasbe in zanjo uporabljajo inštrumente, ki zvoka ne proizvajajo elektronsko.
- Na razpisu bo sprejetih največ dvanajst (12) ansamblov, ki jih bo po kriteriju strokovnosti izbrala vnaprej določena tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz glasbenih strokovnjakov. V primeru enakosti med ansambli o izboru odloča žreb, ki ga izvede predsednik društva. V vseh primerih žreba ali njegove predvidenosti žreba predsednik društva.
- Ansambel mora na festivalu izvajati dve (2) skladbi v živo v slovenskem jeziku ali samo v inštrumentalni obliki. Prva skladba mora biti lastna, t. i. tekmovalna skladba, ki še ni bila javno predvajana ali kjerkoli objavljena, in je lahko dolga največ do vključno 4 minute. Tekmovalna skladba je lahko valček ali polka. Drugo skladbo bo določil žreb, ki ga bo izvajala tročlanska strokovna komisija glede na prijavljeno prvo skladbo, to pomeni, da če bo imel izvajalec kot prvo skladbo polko, se bo izžrebal valček ali obratno. Ansambel bo moral obvezno skladbo do festivala pripraviti v svoji preobleki. Komisija bo žreb obveznih skladb prilagodila glede na sestavo ansambla. Strokovna komisija bo na koncu izbrala 12 polk ali valčkov izmed vseh prijavljenih ansamblov, ki se bodo štele kot obvezne skladbe in s katerimi se ansambli uvrstijo na tekmovanje.

- Člani posameznega ansambla se strinjajo, da se bodo v primeru izbire njihovega ansambla udeležili tonske vaje in drugih aktivnosti v zvezi z živim nastopom na festivalu, kot bo določil organizator ter bodo upoštevali napotke organizatorja, programsko produkcijske ekipe in kreativnega dela ekipe pri predstavitvi in oblikovanju nastopa (režiser, scenograf, oblikovalec luči ...). Vrstni red nastopajočih določi organizator. Člani posameznega ansambla, ki tekmujejo na festivalu, morajo ostati do konca podelitve priznanj v tekmovalnih oblačilih.

-s sodelovanjem na razpisu ansambli in avtorji soglašajo, da sodelujejo na festivalu v skladu s pravili festivala in dovoljujejo, da se njihova dela snemajo za radijski in televizijski program ter predvajajo in izdajo na nosilcih zvoka in slike.

2. Prijava:

- Prijavitelj mora poslati popolno izpolnjeno prijavnico, podpisano izjavo avtorjev, izvajalcev in založnikov, s katero zagotavljajo, da prijavljajo izvirno delo in da v zvezi s tem sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala, zagotavljajo, da tekmovalna skladba ni bila še nikoli javno predvajana ali objavljena v kakršnikoli obliki, dovoljujejo objavo prijavljenih skladb na nosilcih zvoka in slike (za izdajo festivalske zgoščenke in snemanja TV-oddaje) ter za omenjeno nimajo posebnega zahtevka.

- V primeru, da sodeluje pri prijavi oseba, ki je mlajša od 18 let je potrebno izpolniti prilogo k prijavnici, soglasje staršev ali skrbnikov za nastop na FESTIVALU POD POHORJEM, OPLOTNICA 2020.

- S podpisano prijavnico na 4. festival narodnozabavne glasbe »FESTIVAL POD POHORJEM, OPLOTNICA 2020« ansambel potrjuje, da sprejema vse pogoje navedene v razpisu in ne nasprotuje odločitvam strokovne komisije in organizatorja.

- Ansambli se prijavijo za nastop na festivalu najkasneje do vključno 1. 3. 2020 na naslov: KD Festival Oplotnica, Čadram 33a, 2317 Oplotnica ali na elektronski naslov info@festival-oplotnica.si.

- Prijava mora vsebovati kratko biografijo in fotografijo ansambla, posnetek z vaj ali katerega drugega javnega nastopa ansambla, DEMO posnetek ter besedilo prijavljene prve skladbe. Studijski posnetek prve pesmi je potrebno poslati do 1. 5. 2020.

- Izbrani ansambli sodelovanja ne morejo odpovedati (razen v slučaju bolezni ali druge višje sile), prav tako ne morejo spreminjati že izbranih in določenih skladb.

3. Obravnava prijav:

- Ansambel, ki bo kršil razpisane pogoje, bo izločen s festivala in o njegovih prihodnjih prijavah na festival bo odločal organizator. Organizator lahko od ansambla zahteva odškodnino za organizacijske stroške. Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spremeni navedena pravila brez kakršnih koli predhodnih obvestil.

4. Izbor zmagovalca in ostalih nagrajencev:

- Ansamble bosta ocenjevala strokovna komisija, strokovna komisija za besedila in občinstvo. - Za nagrado strokovne komisije, nagrado za najboljšo melodijo in nagrado za najboljši aranžma se bo odločala strokovna komisija, na podlagi splošnega vtisa ansambla (izvedba, melodija, aranžma in predstavitev ansambla na odru itd.)

- Nagrado občinstva dodeli občinstvo z glasovi, ki jih oddajo na posebej določene glasovnice, ki jih pripravi organizator. Nagrado občinstva prejme ansambel, ki bo imel med preštetimi glasovi največ glasov.

- Nagrado za besedilo dodeli strokovna komisija za besedila, ki se odloči po lastni strokovni presoji.

Na festivalu bodo podeljene naslednje nagrade:

- Nagrada strokovne komisije (denarna nagrada v višini 500 evrov ter snemanje videospota v vrednosti 1000 evrov) - Nagrada občinstva (denarna nagrada v višini 500 evrov ter avdio snemanje v studiu MAJK v vrednosti 300 evrov) - Nagrada za najboljšo melodijo (plaketa) - Nagrada za najboljše besedilo (plaketa) - Nagrada za najboljši aranžma (plaketa)

Dokončni rezultati strokovne komisije in druga pesem bodo podani 8. 3. 2020, na spletni in facebook strani KD Festival Oplotnica.Festival Oplotnica

Festival Oplotnica Foto: Festival Oplotnica

Deli na

Kje se nas sliši:

 • | 94.9 MHz | Ljubljana z okolico
 • | 95.5 MHz | Novo mesto z okolico
 • | 95.5 MHz | Celje z okolico
 • | 96.7 MHz | Sevnica (Posavje)
 • | 95.9 MHz | Brežice, Krško (Posavje)
 • | 88.7 MHz | Dobova, Bizeljsko
 • | 107.8 MHz | Velenje z okolico
 • | 106.8 MHz | Maribor z okolico

Kje smo vidni:

 • | Telekom | Kanal 507
 • | TELEMACH | Kanal 130
 • | A1 | Kanal 423
 • | T-2 | Kanal 78
 • Večina ostalih kabelskih operaterjev
Radio veseljak logotip noga

Vse pravice pridržane © 2022