FESTIVAL POD POHORJEM podaljšal razpis

Festival pod Pohorjem Oplotnica 2019 se bo zgodil v petek, 24. 5. 2019, ob 20.30 uri na grajskem dvorišču v Oplotnici.

1. Razpisna pravila in pogoji:

- Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki se ukvarjajo z narodno-zabavno zvrstjo glasbe in zanjo uporabljajo inštrumente, ki zvoka ne proizvajajo elektronsko.

- Na razpisu bo sprejetih največ dvanajst (12) ansamblov, ki jih bo po kriteriju strokovnosti izbrala v naprej določena tročlanska strokovna komisija, sestavljena iz glasbenih strokovnjakov, literatov, poznavalcev glasbe. V primeru enakosti med ansambli o izboru odloča žreb, ki ga izvede predsednik komisije. V vseh primerih žreba ali njegove predvidenosti žreba predsednik komisije.

- Ansambel mora na festivalu izvajati dve (2) skladbi v živo v slovenskem jeziku ali samo v inštrumentalni obliki. Prva skladba mora biti lastna t. i. tekmovalna skladba, ki še ni bila javno predvajana ali kjerkoli objavljena, in je lahko dolga največ do vključno 4 minute. Tekmovalna skladba je lahko valček ali polka. Drugo skladbo bo določil žreb, ki ga bo izvajala petčlanska strokovna komisija glede na prijavljeno prvo skladbo, to pomeni, da če bo imel izvajalec kot prvo skladbo polko, se bo izžrebal valček ali obratno. Ansambel bo moral obvezno skladbo do festivala pripraviti v svoji preobleki. Komisija bo žreb obveznih skladb prilagodila glede na sestavo ansambla, če je »trio« ansambel, bo izžrebana iz zakladnice »trio« glasbe, ali obratno za kvintet ansamble. Strokovna komisija bo na koncu izbrala 6 valčkov in 6 polk izmed vseh prijavljenih ansamblov, ki se bodo štele kot obvezne skladbe in s katerimi se ansambli uvrstijo na tekmovanje.

- Člani posameznega ansambla, ki tekmujejo na festivalu morajo ostati do konca podelitve priznanj v tekmovalnih oblačilih.

- S sodelovanjem na razpisu ansambli in avtorji soglašajo, da sodelujejo na festivalu v skladu s pravili festivala, in dovoljujejo, da se njihova dela snemajo za radijski in televizijski program ter predvajajo in izdajo na nosilcih zvoka in slike.

2. Prijava: 


- Prijavitelj mora poslati popolno izpolnjeno prijavnico, podpisano izjavo avtorjev, izvajalcev in založnikov, s katero zagotavljajo, da prijavljajo izvirno delo in da v zvezi s tem sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in š kodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala, zagotavljajo, da tekmovalna skladba ni bila še nikoli javno predvajana ali objavljena v kakršnikoli obliki, dovoljujejo objavo prijavljenih skladb na nosilcih zvoka in slike (za izdajo festivalske zgoš č enke in snemanja TV-oddaje) ter za omenjeno nimajo posebnega zahtevka.

- Vsak član ansambla mora imeti na dan objave tega razpisa dopolnjenih najmanj deset (10) let, kar morajo člani ansambla izkazati ob prijavi.

- S podpisano prijavnico na 3. festival narodno-zabavne glasbe »FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE POD POHORJEM, OPLOTNICA 2019« ansambel potrjuje, da sprejema vse pogoje navedene v razpisu in ne nasprotuje odločitvam strokovne komisije.

- Ansambli se prijavijo za nastop na festivalu najkasneje do vključno 25. 3. 2019 na naslov: KD Festival Oplotnica, Čadram 33a, 2317 Oplotnica ali na elektronski naslov info@festival-oplotnica.si.

- Prijava mora vsebovati tudi demo ali že dokončan posnetek prijavljene prve skladbe ali notne zapise skupaj z besedilom v treh (3) izvodih.

Festival Oplotnica2.jpg

3. Obravnava prijav:

- Ansambel, ki bo kršil razpisane pogoje, bo izločen s festivala in o njegovih prihodnjih prijavah na festival bo odločal organizator. Organizator lahko od ansambla zahteva odškodnino za organizacijske stroške. Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spremeni navedena pravila brez kakršnih koli predhodnih obvestil.

4. Izbor zmagovalca in ostalih nagrajencev:

- Ansamble bosta ocenjevala strokovna komisija in občinstvo, in sicer tako, da bo prvo nagrado določila komisija, drugo občinstvo, vse naslednje pa samo strokovna komisija.

- Za prvo nagrado se bo odločala strokovna komisija, na podlagi splošnega vtisa ansambla (izvedba, melodija, besedilo, aranžma in prestavitev ansambla na odru itd.) - Drugo nagrado dodeli občinstvo z glasovi, ki jih oddajo na posebej določene glasovnice, ki jih pripravi organizator. Drugo nagrado prejme ansambel, ki bo imel med preštetimi glasovi največ glasov.

- Vse ostale nagrade dodeli strokovna komisija, ki se odloči po lastni strokovni presoji.

- Na festivalu bodo podeljene naslednje nagrade:

1. Nagrada strokovne komisije (denarna nagrada v višini 500 evrov in plaketa) 2. Nagrada občinstva (denarna nagrada v višini 500 evrov in plaketa) 3. Nagrada za najboljšo lastno skladbo (plaketa) 4. Nagrada za najboljšo izbrano skladbo (plaketa) 5. Nagrada za najboljše besedilo (plaketa) 6. Nagrada za najboljšo melodijo (plaketa)

Dokončni rezultati strokovne komisije in druga pesem bodo podani v nedeljo, 31. 3. 2019, na spletni strani KD Festival Oplotnica.

Deli na

Kje se nas sliši:

 • | 94.9 MHz | Ljubljana z okolico
 • | 95.5 MHz | Novo mesto z okolico
 • | 95.5 MHz | Celje z okolico
 • | 96.7 MHz | Sevnica (Posavje)
 • | 95.9 MHz | Brežice, Krško (Posavje)
 • | 88.7 MHz | Dobova, Bizeljsko
 • | 107.8 MHz | Velenje z okolico
 • | 106.8 MHz | Maribor z okolico

Kje smo vidni:

 • | Telekom | Kanal 507
 • | TELEMACH | Kanal 130
 • | A1 | Kanal 423
 • | T-2 | Kanal 78
 • Večina ostalih kabelskih operaterjev
Radio veseljak logotip noga

Vse pravice pridržane © 2022